Autisme anders bekijken

Deze training zal bestaan uit 2 onderdelen.

 

Op 27 februari 2024 zal Suzanne een online lezing geven over Autisme anders bekijken.

 

Op 2 april 2024 volgt een workshop Autisme anders benaderen. Dit is een praktische live bijeenkomst rondom de achtergrond en het toepassen van TEACCH curriculum-wegwijzers-stressregulatie.

 

De acht thema’s die op het Autismepaspoort staan komen aan bod. Dit zijn de wérkelijke oorzaken van gedrag van kinderen met autisme. Pas als je deze (h)erkent, en dáár je gedrag (en de omgeving) op aanpast, kun je pASSend onderwijs (of zorg) bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld over de emotionele ontwikkeling, de zintuiglijke waarneming en de manier van communiceren.

 

Na de lezing ‘Autisme anders bekijken’, of in combinatie met uw reeds aanwezige kennis, levert het veel op om de opgedane kennis toe te passen op de eigen praktijk. In deze workshop wordt meer informatie gegeven over de achtergrond van het TEACCH curriculum. Daarna oefenen deelnemers zich in het in beeld brengen van individuele cultuur– taal van hun leerling(en) met autisme en het daarop verduidelijken van de omgeving dmv de TEACCH-geïnspireerde aanpak. Ook is er aandacht voor stress die ontstaat door het niet aansluiten van ‘taal/cultuur’, en de manieren om daarmee om te gaan.

 

Achtergrond Suzanne:

Suzanne Rouwhorst heeft 20 jaar ervaring als leerkracht, intern begeleider en autismespecialist in zowel het basis- als (voortgezet) speciaal onderwijs,. Haar masterstudie gedragsspecialist (MSEN) sloot zij cum laude af. Met haar onderzoek dat aan de basis stond van het autismepaspoort dat zij zelf ontwikkelde, won ze in 2014 verschillende prijzen. Suzanne schreef twee boeken over autisme, ontwikkelde het Autismepaspoort en ontwikkelde een psycho-educatie methodiek ‘Jouw Autisme’.

‘Het verschil kunnen maken voor kinderen met autisme’, is wat Suzanne drijft. Dit is ontstaan in haar jeugd, waarin zij zelf een ‘anders dan anders-kind’ was. Autisme speelt ook in haar eigen gezin een grote rol. De combinatie van deze ervaringsdeskundigheid met theoretische kennis én onderwijservaring, maakt dat Suzanne veel te vertellen heeft als het gaat om anders kijken naar gedrag.