Aanbod

Filters

Autisme Anders Ervaren

25 juni 2024
  |  Soort aanbod: Workshop,Extern aanbod  |  Aanbieder: Suzanne Rouwhorst
Hoe voelt het om autisme te hebben? Deze vraag wordt in het onderwijs ook vaak gesteld. Laat in de workshop 'Autisme Anders Ervaren' je zintuigen, je brein en je gevoel kennis maken met autisme.

Deze workshop start met een lezing waarin de meest actuele theorie over autisme op beeldende wijze wordt overgebracht. Na de lezing komt de theorie tot leven in de activiteiten, waardoor je zelf gaat ervaren wat het kan betekenen om autisme te hebben. 


Lees verder

Automatiseren kun je leren

28 mei 2024
  |  Soort aanbod: Teamscholing,Workshop,Begeleiding  |  Aanbieder: CED groep
Hoe voorkom je dat leerlingen uitvallen op automatiseren en/of memoriseren? Hoe zorg je ervoor dat je op tijd en voldoende aandacht besteedt aan remediëren? 

 

Het onderwijsondersteunend personeel krijgt bij Automatiseren is te Leren 
inzicht in de elementaire basis van deze onderwerpen en krijgen enkele praktische tools aangereikt om daarmee met de leerlingen aan de slag te gaan.


Lees verder

Conferentie Naar Inclusiever Onderwijs

12 juni 2024
  |  Soort aanbod: Conferentie  |  Aanbieder: Platform Naar Inclusiever Onderwijs
WIJ de Venen biedt één medewerker van iedere school de kans om naar de conferentie Naar Inclusiever Onderwijs te gaan, samen met collega's van andere scholen.
Het Platform Naar Inclusiever Onderwijs organiseert de jaarlijkse conferentie op 12 juni 2024. Een dag die niet gemist mag worden door iedereen die zich inzet voor inclusiever onderwijs. Of je nu een eind op weg bent, de eerste stappen zet of je nog oriënteert op het kiezen van een goed spoor.

 

Je kunt je aanmelden door aan de directeur van jouw school door te geven, dat je graag naar deze conferentie toe wilt. 


Lees verder

Dialoogkaarten Inclusiever onderwijs (met pizza)

11 juni 2024
  |  Aanbieder: WIJ de Venen
Tijd voor een mooi gesprek met je collega's van WIJ de Venen over de weg naar inclusiever onderwijs. 
De pizza is geregeld, ben jij er ook bij om samen hierover de verdieping in te gaan tijdens een GOED gesprek?
Lees verder

Effectief communiceren

Start: 28 februari 2024
  |  Soort aanbod: Begeleiding,Coaching  |  Aanbieder: 5D
Effectief communiceren 
We communiceren de hele dag door, met collega’s, ouders, vrienden, familie etc. Goed communiceren zorgt voor prettig en effectief samenwerken. Maar wat als de communicatie niet lekker loopt? Ervaar je wel eens dat de boodschap niet overkomt zoals jij bedoelde, of merk je dat je het lastig vindt om je mening te geven tijdens een vergadering? Of verlopen oudergesprekken niet zoals je wil?  
Lees verder

Inspiratie middagen Bibliotheek Rijn en Venen

Start: 10 april 2024
  |  Soort aanbod: Extern aanbod  |  Aanbieder: Bibliotheek Rijn en Venen
Bibliotheek Rijn en Venen in Alphen aan den Rijn heeft ons een aantal inspiratie middagen doorgegeven die je kunt bezoeken in 2024.

 

Inspiratie Meertaligheid groep 3 t/m 8 (Aarkade 10, Alphen aan den Rijn)
Dinsdag 26 maart 2024 - 15.30 – 17.00

 

Informatiebijeenkomst vakantielezen.  (Aarkade 10, Alphen aan den Rijn)

Woensdag 10 april 2024 

 

Special werken met nieuwe kerndoelen Nederlands (Aarkade 10, Alphen aan den Rijn)
Donderdag 6 juni 2024

 

Inspiratie Meertaligheid 0 - 6 jaar (Aarkade 10, Alphen aan den Rijn)
Woensdag 26 juni 2024 15.30 – 17.00

 

Inspiratie Kinderboeken week (Aarkade 10, Alphen aan den Rijn)

Donderdag 5 september 2024

Special Voorleeswedstrijd (Aarkade 10, Alphen aan den Rijn)

Vrijdag 27 september 2024

Inspiratie Nationale Voorleesdagen & interactief voorlezen (Aarkade 10, Alphen aan den Rijn)

Woensdag 13 november 2024

Special Poëzie (Aarkade 10, Alphen aan den Rijn)

Zondag 1 december 2024


Lees verder

Inspiratiesessie De Rekentrein

05 juni 2024
  |  Soort aanbod: Workshop,Extern aanbod  |  Aanbieder: ECBO
Dit is een aanbod, dat bij uitstek geschikt is voor de medewerkers van scholen en kinderdagverblijven die hun samenwerking willen versterken.

ECBO, Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht ontwikkelden op basis van onderzoek de Rekentrein. De Rekentrein is een aanpak voor kinderen in de leeftijd van 3 tot ongeveer 9 jaar (groep 4), die baat hebben bij een stimulans in de (ontluikende) gecijferdheid. Het doel van de Rekentrein is om de gecijferdheid van ouders en hun kinderen te stimuleren en om leerkrachten en ouders handvatten te bieden om een rijk(er) educatief milieu te bieden. De focus ligt op het vergroten van het plezier om activiteiten uit te voeren waarin gecijferdheid aan bod komt. De betrokkenheid van de ouders speelt hierin een grote rol. Door aan te sluiten bij wat past bij de ouders (een spel? Een prentenboek? Koekjes bakken?) wordt maatwerk geleverd en gedifferentieerd naar de ondersteuningsbehoefte van ouders en kind. De ouders worden in de aanpak actief betrokken zodat zij de mogelijkheden leren zien en er ook aandacht is voor hun eventuele eigen onzekerheid of rekenangst. 

 


Lees verder

Leerteam Bewegingsonderwijs

Start: 08 april 2024
  |  Soort aanbod: Teamscholing,Workshop,Begeleiding  |  Aanbieder: WIJ de Venen
Op zoek naar antwoorden op vragen waar je al geruime tijd mee loopt? Of juist op zoek naar praktische kennis om direct toe te passen in jouw praktijk? Beschik jij over kennis en ervaring die je graag met anderen binnen WIJdeVenen of daar buiten wilt delen? En ben je op zoek naar een inspirerende groep mensen met een gedeelde interesse om van en met elkaar te leren? Dan is deelname aan een van onze leerteams echt iets voor jou!

 

Bijeenkomst 8 april 2024

'Gedrag in Beweging'

Deze workshop richt zich op sociaal-emotioneel gedrag tijdens spelen, zoals respect, zelfvertrouwen, samenwerken, uiten van emoties en communiceren.

 

Aanmelden
Het is mogelijk om je in te schrijven als deelnemer voor één of meerdere leerteams. Klik voor aanmelding op 'lees verder'. 


Lees verder

Leerteam bovenbouw

Start: 09 april 2024
  |  Soort aanbod: Teamscholing,Begeleiding  |  Aanbieder: WIJ de Venen
Op zoek naar antwoorden op vragen waar je al geruime tijd mee loopt? Of juist op zoek naar praktische kennis om direct toe te passen in jouw praktijk? Beschik jij over kennis en ervaring die je graag met anderen binnen WIJdeVenen of daar buiten wilt delen? En ben je op zoek naar een inspirerende groep mensen met een gedeelde interesse om van en met elkaar te leren? Dan is deelname aan een van onze leerteams echt iets voor jou!

 

Aanmelden
Het is mogelijk om je in te schrijven als deelnemer voor één of meerdere leerteams. Op de pagina’s van de diverse leerteams (menu rechts) vind je de inschrijflink.


Lees verder

Leerteam HB

Start: 08 april 2024
  |  Soort aanbod: Teamscholing,Netwerk,Begeleiding  |  Aanbieder: WIJ de Venen
Wat gaan we doen op 19 juni:
Deze bijeenkomst gaan we aan de slag met het ontwikkelen van aanbod voor de WijdeVenen-academie. De vraag die centraal staat is: hoe kunnen deelnemers van het leerteam hun kennis en ervaring op het gebied van begaafdheid gaan delen via de academie? We maken een start met het uitwerken van concrete activiteiten voor de academie. Ben je nog niet eerder bij het leerteam geweest? Ook dan ben je van harte welkom om je deskundigheid in te brengen of om de ideeën en wensen van jou of je team met ons te delen. Wat helpt als je een begaafde leerling in de klas hebt? Wat zou je graag willen weten/kunnen? We horen het graag!

 

 


Lees verder

Leerteam icoaches

Start: 09 april 2024
  |  Soort aanbod: Teamscholing,Coaching  |  Aanbieder: WIJ de Venen
Bijeenkomst leerteam Icoaches

Deze training is voor medewerkers die al bekend zijn met Prowise Presenter. Tijdens de workshop gaan we aan de slag met het zelf maken van een les op basis van input van de deelnemers.


Lees verder

Leerteam Onderbouw

08 april 2024
  |  Soort aanbod: Teamscholing,Begeleiding  |  Aanbieder: WIJ de Venen
Op zoek naar antwoorden op vragen waar je al geruime tijd mee loopt? Of juist op zoek naar praktische kennis om direct toe te passen in jouw praktijk? Beschik jij over kennis en ervaring die je graag met anderen binnen WIJdeVenen of daar buiten wilt delen? En ben je op zoek naar een inspirerende groep mensen met een gedeelde interesse om van en met elkaar te leren? Dan is deelname aan een van onze leerteams echt iets voor jou!

 

Aanmelden
Het is mogelijk om je in te schrijven als deelnemer voor één of meerdere leerteams. Op de pagina’s van de diverse leerteams (menu rechts) vind je de inschrijflink.

Bijeenkomst van 8 april:
Dit is de laatste bijeenkomst onder leiding van de Kleuterrevolutie.


Lees verder

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

15 mei 2024
  |  Soort aanbod: Workshop,Extern aanbod  |  Aanbieder:
Als onderwijsprofessional kun jij het verschil maken in het leven van een getraumatiseerd kind!

Herken je dat? Een kind dat ongrijpbaar voor je is? Het gedrag van kinderen met een trauma kan soms lastig te begrijpen zijn. Het trauma kan te maken hebben met een complexe scheiding, verwaarloosd zijn, een ongeluk, oorlog, overlijden/verlies of andere heftige situaties.

De invloed van het trauma op de ontwikkeling is groot. Kinderen kunnen hierdoor meer moeite hebben met leren, gedrag, het reguleren van hun emoties, zelfvertrouwen en vertrouwen in de ander.

 


Lees verder

Ontstaan en aanpak van 'probleemgedrag'

23 april 2024
  |  Soort aanbod: Workshop,Extern aanbod  |  Aanbieder:
In deze workshop focussen we op de hoofdlijnen van de benadering van leerlingen met (ernstige) gedragsproblemen. 
 
We (her)kennen het allemaal in het onderwijs: een leerling met een (ernstig) gedragsprobleem. Het gedrag vraagt veel van de pedagogische en didactische leeromgeving die ruimte biedt voor de leerling en voor de leraar. Inclusie is het middel bij uitstek om zin en betekenis te geven aan wat de school aan deze leerling kan bieden. Leerlingen met probleemgedrag vragen niet om een strak programma, maar om een soepele, dialogische benadering. Investeer niet in het oplossen van problemen, maar richt je op herstel en ontwikkeling. Het gedrag is geen persoonlijk kenmerk van de leerling in jouw groep. Oude gewoontes doen plaatsmaken voor nieuwe kost tijd, 'quick fixes' zijn onmogelijk.  
Lees verder

Rijke Taal

  |  Soort aanbod: Teamscholing  |  Aanbieder: Marion Groot, Marijke Kieboom en Kristel Goozen
Wat is nu Rijke Taal en hoe zet je dit in binnen ons onderwijs? Hoe zorg je voor leesplezier? 

Tijdens deze teambijeenkomst krijg je meer theoretisch onderbouwde kennis aangereikt om je lees- en taalonderwijs anders te organiseren, wat is nu eigenlijk een rijke tekst en welke criteria horen hierbij?  


Lees verder

Spellingonderwijs: Slimmer, Leuker en Effectiever (groep 3-8)

Start: 18 januari 2024
  |  Soort aanbod: Workshop,Begeleiding  |  Aanbieder: Cedin
De kern van het leren spellen is dat kinderen een woord wel kunnen horen of denken, maar nog niet (zeker) weten hoe ze het moeten opschrijven of typen. Dit lijkt een open deur, maar blijkt in de praktijk niet zo vanzelfsprekend.  We zoomen tijdens de cursus in op effectieve spellingdidactiek, het belang van spellingbewustzijn en de functionele toepassing. Je methode is hierbij een bron en hulpmiddel, waarbij het uitgangspunt is spellingonderwijs aantrekkelijk te maken, slimmer, leuker en effectiever. 
Lees verder

Workshop Effectief samenwerken met kinderen en ouders

22 mei 2024
  |  Soort aanbod: Workshop,Begeleiding  |  Aanbieder: Maaike Monsees
Als het lukt om in de basis handelingsgericht te werken, dan werk je samen met collega’s, ouders en kinderen. Zodra een kind het moeilijk heeft op school en/of ouders zich zorgen maken over hun kind, dan wordt dit gezamenlijk geanalyseerd en aangepakt. Meestal gaat dit goed, soms verloopt het moeizaam. Wat doe je dan? In deze workshop krijg je handvatten voor de ondersteuning van kinderen en hun ouders in de samenwerking en communicatie.
Lees verder