Aanbod

Filters

Aan de slag als dyslexiecoach

Start: 29 januari 2025
  |  Soort aanbod: Training,Samen ontwikkelen  |  Aanbieder: KPC
Als dyslexiecoach ben je een spil in de leerlingenondersteuning en ben je op beleidsmatig, ondersteunend en adviserend terrein actief.
In deze cursus leer je belangenbehartiger te zijn van dyslectische leerlingen, leerlingen te coachen en leer je collega-leerkrachten te adviseren over dyslexie. Je maakt de dyslexiecoach zichtbaar binnen de organisatie en legt de afspraken rondom dyslexie vast in een actieplan ten behoeve van een beleidsplan en/of schoolprotocol.
In vier dagen verspreid over het schooljaar vertalen we de theorie over de begeleiding van kinderen met dyslexie naar vragen uit jouw praktijksituatie en staan we stil bij coachings- en adviesvaardigheden die je nodig hebt in je rol als dyslexiecoach. Tussen de trainingsdagen door werk je aan opdrachten en een actieplan.
Lees verder

Autisme ander bekijken (online)

14 oktober 2024
  |  Soort aanbod: Extern aanbod,Webinar  |  Aanbieder: Suzanne Rouwhorst
Veel van de ondersteuningsbehoeften van kinderen met autisme zijn niet zichtbaar aan de buitenkant. Sterker nog; als je je blijft richten op gedrag wat je ziet, vind je vaak niet de aansluiting die je zoekt. Waarom doet een kind wat hij doet, wat levert dat gedrag hem of haar op? Die vragen horen bij ‘Autisme anders bekijken’! Deze training is online, dus kun je deze volgen op de plek die past bij jou. 
Lees verder

Autisme anders ervaren

17 april 2025
  |  Soort aanbod: Extern aanbod  |  Aanbieder: Suzanne Rouwhorst
Hoe voelt het om autisme te hebben? De omgeving van iemand met autisme vraagt zich dit vaak af. Laat in de workshop 'Autisme Anders Ervaren’ jouw zintuigen, je brein en je gevoel kennismaken met autisme. Deze training heeft ook in het schooljaar 2023-2024 in het aanbod  van de Academie gestaan. Door de positieve ervaringen bieden wij hem nog een keer aan. 
Lees verder

Autonomie en werkgeluk

Start: 09 oktober 2024
  |  Soort aanbod: Extern aanbod,Begeleiding,Coaching  |  Aanbieder: 5D
Autonomie is gericht op het opheffen van interne belemmeringen en het ontwikkelen van zelfbewustzijn, voorstellingsvermogen en de vrije wil. Vanuit een groter bewustzijn is er steeds keuze in gedrag en gevoel. Vanuit een stevige basis is je eigen optreden een bewuste keus, gebaseerd op datgene wat je echt belangrijk vindt in je werk en je eigen ontwikkeling. Met als resultaat dat je vanuit contact met jezelf én je omgeving, zowel je eigen pad kunt volgen als ook betekenisvolle samenwerking kunt aangaan. En dat levert energie en werkgeluk op!
Lees verder

Bewust Bewegen ~ Leervoorwaarden voor het lezen

13 januari 2025
  |  Soort aanbod: Workshop  |  Aanbieder: Marianne van der Meer
Wat heeft een kind nodig om goed te kunnen leren lezen? Wat doe je als een kind niet tot lezen komt?
Dit heeft alles te maken met goed kunnen bewegen van het lichaam. Ontdek en ervaar tijdens deze workshop! Tijdens de presentatie wordt er kennis gedeeld vanuit de psychomotoriek. Daarna ervaar je hoe je deze bewuste bewegingen in kunt zetten binnen jouw lesprogramma.
Je ervaart hoe je een kind kunt helpen. Zonder extra te laten lezen, help je het kind verder om te kunnen gaan lezen. De inhoud van de workshop zal afwisselend zijn met theorie en bewegen / ervaren.
Lees verder

Bewust Bewegen ~ Wanneer is de kleuter schoolrijp?

19 september 2024
  |  Soort aanbod: Workshop  |  Aanbieder: Marianne van der Meer
Als kleuterleerkracht is het essentieel om te weten hoe een kind schoolrijp wordt. Wat zijn de leervoorwaarden voor schoolrijpheid? Wat heeft een kind nodig om te kunnen leren vanaf groep 3? Naast leervoorwaarden voor taal en rekenen zoals; rijmen, letters kunnen hakken en plakken, aanwijzend kunnen tellen etc. zijn er leervoorwaarden die het lichaam laten zien.
Wat heeft het jonge kind nodig aan beweging voordat het klaar is voor het leren lezen, schrijven en rekenen? Ontdek en ervaar dit tijdens deze workshop! Tijdens de workshop wordt er kennis gedeeld vanuit de psychomotoriek. Daarnaast is er tijd om zelf te bewegen en te ervaren.
Lees verder

Fit en Veerkrachtig

26 september 2024
  |  Soort aanbod: Workshop  |  Aanbieder: Winston en Partners
Deze training vindt plaats aan het begin van een nieuw schooljaar, want WIJ de Venen vindt het belangrijk dat jij Fit en Veerkachtig bent gedurende het gehele schooljaar. In het onderwijs werken is waardevol en zinvol. Het vraagt ook alertheid, voortdurend schakelen en afstemming met kinderen, ouders en collega's en presteren, ook onder druk. Hoe zorg jij er als professional voor dat jij in deze veeleisende werkomgeving zelf energiek en gezond blijft, goed omgaat met stress, uitdagingen aan kan gaan, wendbaar bent en tegelijkertijd ook plezier houdt in wat je doet? In deze training leer je de basisprincipes van het managen van je energiebalans en wat voor invloed dit heeft op je emoties en prestaties. 
Lees verder

Inspiratie middagen Bibliotheek Rijn en Venen

Start: 05 september 2024
  |  Soort aanbod: Extern aanbod  |  Aanbieder: Bibliotheek Rijn en Venen
Bibliotheek Rijn en Venen in Alphen aan den Rijn heeft ons een aantal inspiratie middagen doorgegeven die je kunt bezoeken in 2024.

 

Inspiratie Kinderboeken week (Aarkade 10, Alphen aan den Rijn)

Donderdag 5 september 2024

Special Voorleeswedstrijd (Aarkade 10, Alphen aan den Rijn)

Vrijdag 27 september 2024

Inspiratie Nationale Voorleesdagen & interactief voorlezen (Aarkade 10, Alphen aan den Rijn)

Woensdag 13 november 2024

Special Poëzie (Aarkade 10, Alphen aan den Rijn)

Zondag 1 december 2024


Lees verder

Inspiratiesessie De Rekentrein

11 november 2024
  |  Soort aanbod: Workshop,Extern aanbod  |  Aanbieder: ECBO
Dit is een aanbod, dat bij uitstek geschikt is voor de medewerkers van scholen én kinderdagverblijven die hun samenwerking willen versterken.

ECBO, Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht ontwikkelden op basis van onderzoek de Rekentrein. De Rekentrein is een aanpak voor kinderen in de leeftijd van 3 tot ongeveer 9 jaar (groep 4), die baat hebben bij een stimulans in de (ontluikende) gecijferdheid. Er wordt gebruik gemaakt van de kracht van de driehoek ouder-kind-school. Het doel van de Rekentrein is om de gecijferdheid van ouders en hun kinderen te stimuleren en om leerkrachten en ouders handvatten te bieden om een rijk(er) educatief milieu te bieden. De focus ligt op het vergroten van het plezier om activiteiten uit te voeren waarin gecijferdheid aan bod komt. De betrokkenheid van de ouders speelt hierin een grote rol. Door aan te sluiten bij wat past bij de ouders (een spel? Een prentenboek? Koekjes bakken?) wordt maatwerk geleverd en gedifferentieerd naar de ondersteuningsbehoefte van ouders en kind. De ouders worden in de aanpak actief betrokken zodat zij de mogelijkheden leren zien en er ook aandacht is voor hun eventuele eigen onzekerheid of rekenangst. 

 


Lees verder

Invloed op Werk Privé Balans

11 september 2024
  |  Soort aanbod: Workshop,Training  |  Aanbieder: Winston en Partners
Deze training vindt plaats aan het begin van het nieuwe schooljaar, want WIJ de Venen vindt het belangrijk dat jouw Werk Privé balans gedurende het hele schooljaar goed is. Naast het drukke, dynamische onderwijsleven heb je te maken met andere rollen, taken en verantwoordelijkheden in het leven; je gezin, je familie, vrienden. Je bent actief in een vereniging, je sport, maar je bent misschien ook mantelzorger. Sommige dingen geven je energie, andere dingen nemen energie. Soms moet je kiezen tussen iets wat je graag wilt of wat je moet doen. En soms wil je even niets. Hoe zorg je ervoor dat je goed voor je eigen balans en ontspanning zorgt, zonder dat schuldgevoelens of actielijstjes je uit je slaap houden of chagrijnig maken? 
Lees verder

Inzicht in (hoog)begaafdheid

24 oktober 2024
  |  Soort aanbod: Bovenschoolse training,Workshop,Leerteam Hoogbegaafdheid  |  Aanbieder: Leerteam Hoogbegaafdheid
Als leerkracht willen we graag allemaal het beste doen voor onze leerlingen. Ook voor de begaafde leerlingen. Veel (hoog)begaafde leerlingen zijn echter lastig te herkennen, ze laten niet altijd het gedrag zien dat je zou verwachten.  

Wil je meer weten over deze leerlingen en wat ze van jou als leerkracht nodig hebben, dan is deze workshop echt iets voor jou! De begeleiders van de workshop hebben ervaring met begaafde leerlingen uit groep 1 t/m groep 8.


Lees verder

Kennismaking met literatuurcirkel

17 oktober 2024
  |  Soort aanbod: Workshop,Samen ontwikkelen  |  Aanbieder: Myrna Willers
Een literatuurcirkel is een manier om jouw leesrepetoire op te bouwen en uit te breiden. De kennis over het boek dat aan bod is gekomen bij de literatuurcirkel kan je inzetten in de klas en hoe meer boeken je kent, hoe beter je kinderen kan begeleiden naar het juiste boek en helpen van hem of haar een lezer te maken.
Wil je weten wat een literatuurcirkel voor kinderliteratuur is? Wil je zelf leren een literatuurcirkel uitvoeren? Met je team, in de klas of met vrienden? Kom hem eerst ervaren!
Lees verder

Leerteam Bewegingsonderwijs

  |  Soort aanbod: Teamscholing,Workshop,Begeleiding  |  Aanbieder: WIJ de Venen
Op zoek naar antwoorden op vragen waar je al geruime tijd mee loopt? Of juist op zoek naar praktische kennis om direct toe te passen in jouw praktijk? Beschik jij over kennis en ervaring die je graag met anderen binnen WIJdeVenen of daar buiten wilt delen? En ben je op zoek naar een inspirerende groep mensen met een gedeelde interesse om van en met elkaar te leren? Dan is deelname aan een van onze leerteams echt iets voor jou!

 


Lees verder

Leerteam Hoogbegaafdheid

  |  Soort aanbod: Teamscholing,Netwerk,Begeleiding  |  Aanbieder: WIJ de Venen
Heb je hart voor begaafde leerlingen? Herken je dat het leren bij begaafde leerlingen niet altijd vanzelf gaat en vind je het belangrijk om in te spelen op de onderwijsbehoeften van deze leerlingen? Vraag je je soms af hoe je dat het beste kunt doen?Dan is het leerteam HB echt iets voor jou. In dit leerteam werk je samen met andere leerkrachten (van groep 1 t/m 8) aan het verbeteren van ons onderwijs voor begaafde
Lees verder

Leerteam Rekenen

10 september 2024
  |  Soort aanbod: Leerteam Rekenen  |  Aanbieder: WIJ de Venen
Wil je je verdiepen in de mogelijkheden om met jouw collega’s een verbetering in het rekenonderwijs en de rekenresultaten te brengen op jouw school? Wellicht is het leerteam rekenen dan passend bij jou en de situatie van jouw school.  Tijdens 5 bijeenkomsten verkennen we niet alleen de essenties van de rekendidactiek maar ook het leerproces van jou en je collega’s. 
Lees verder

Literatuurcirkel met kinderliteratuur voor leerkrachten

  |  Soort aanbod: Samen ontwikkelen  |  Aanbieder: Myrna Willers
"Lezen is het allerbelangrijkste vak dat er is. Ons hele onderwijs is geënt op lezen. Je hebt het voor alles nodig. Jij bent verantwoordelijk voor het feit dat jouw leerlingen kunnen lezen, goed kunnen lezen en plezier hebben in het lezen. En daarom moet jij als leerkracht het goede voorbeeld geven. Ben je je bewust van het feit dat basisschoolleerlingen übergevoelig zijn voor de leessituatie van hun juf of meester?" (Smits,2022,20323)
Ben jij de leraar die de kinderen weet te motiveren of wil je daar mee beginnen? De literatuurcirkel is voor alle leerkrachten die tijd wil maken om kinderboeken te lezen, hier samen met collega's over te praten en ervaringen te delen én om te leren om zelf een literatuurcirkel uit te voeren. 
Lees verder

Rijke Taal

  |  Soort aanbod: Teamscholing  |  Aanbieder: Marion Groot, Marijke Kieboom en Kristel Goozen
Wat is nu Rijke Taal en hoe zet je dit in binnen ons onderwijs? Hoe zorg je voor leesplezier? 

Tijdens deze teambijeenkomst krijg je meer theoretisch onderbouwde kennis aangereikt om je lees- en taalonderwijs anders te organiseren, wat is nu eigenlijk een rijke tekst en welke criteria horen hierbij?  


Lees verder

Succesvol communiceren

Start: 12 februari 2025
  |  Soort aanbod: Extern aanbod,Begeleiding,Coaching  |  Aanbieder: 5D
We communiceren de hele dag door, met collega’s, ouders, vrienden, familie etc. Goed communiceren zorgt voor prettig en effectief samenwerken. Maar wat als deze communicatie niet lekker loopt en jij met een knoop in je buik zit? Ervaar je wel eens dat je boodschap niet overkomt zoals jij het bedoelde, of merk je dat je het lastig vindt om je mening te geven tijdens een vergadering? Of verlopen oudergesprekken niet zoals je wil?
Lees verder

Training Jouw Autisme Methodiek

Start: 17 februari 2025
  |  Soort aanbod: Training  |  Aanbieder: Suzanne Rouwhorst
De Jouw Autisme Methodiek geeft jou toegang tot de theorie en tools die je nodig hebt om zelf een volledig psycho-educatietraject te verzorgen voor jongeren met autisme én hun ouders en leerkrachten. Door de unieke combinatie aan fysieke en digitale materialen, ondersteunt het traject optimaal bij het leren kennen van hun eigen autisme en het vinden van een eigen weg.
Na het volgen van de Jouw Autisme Training, mag jij jezelf gecertifIceerd trainer in de Jouw Autisme Methodiek noemen
Lees verder

Training TEACCH

22 oktober 2024
  |  Soort aanbod: Extern aanbod  |  Aanbieder: Suzanne Rouwhorst
In combinatie met de training Autisme anders bekijken of eerder opgedane kennis, levert het veel op om de opgedane kennis toe te passen in de praktijk. In deze workshop wordt meer informatie gegeven over de achtergrond van het TEACCH curriculum en het verduidelijken van de omgeving d.m.v. de TEACCH-geïnspireerde aanpak. (Treatment and Education of Autistic and related Communication en Handicapped Children)
Lees verder